Posted in Մաթեմատիկա

Պարապմունք 47

1․ Գտի՛ր ուղղանկյունանիստի ծավալը

5×6×7==210
2×4×7=56
9×4×2=72

2․ Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 է: Գտի՛ր  նրա ծավալը:

Լուծու

1)132:12=

3․ Խորանարդի նիստի պարագիծը 72 սմ է: Որքա՞ն է այդ խորանարդի ծավալը:

Լուծում

1)72÷12=6

4․ Գտնել նկարում պատկերված պատկերի մակերեսը:

Լուծում

1)9×9=81

2)15×33=315

3)81+315=330

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Մեկը և զրոն

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Երկու թվերից մեկը մյուսով բազմապատկելու և բրան բաժանելու դեպքում ստացվում է նույն 11 թիվը։ Որո՞նք են այդ թվերը։

11×11=121

121:11=11

2. Կատարե՛ք գործողությունները․

  •  (45:9-24:6)x1+2×1=6
  • (1+1):1+1:(3-2)+4×1-1:1=4
  • (25-24)x(6-5)+1:1+(8-7)x1=2
  • (453-452): (17-16)+1×1=1

3.Առանց գրավոր հաշվուներ կատարելու՝ կռահե՛ք, թե ինչի է հավասար առաջին հինգ կարգային միավորների գումարը։

12345

4․ Բրուտը 1 օրում պատրաստում էր 5 կճուճ։ Նոր սարք տեղադրելուց հետո նա սկսեց 1 օրում 3 կճուճով ավելի պատրաստել։ Քանի՞ կճուճ կպատրաստի բրուտը 7 օրում։

1օր=56կճուճ

Տնային առաջադրանքներ

1.Կատարե՛ք գործողությունները․

  • 5*1+1։1+3*1-1*1=9
  • 1:(10-9)+25*1-1*14=37
  • (138-1*37):1-1:1=0

2 Գրե՛ք այն ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը չի փոխվում նրա գրառման մեջ թվանշանների ցանկացած տեղափոխության դեպքում։

1234

3 Գործածվու՞մ է արդյոք 5 թվանշանը ամենափոքր հնգանիշ թվի գրառման մեջ։

4 Սկյուռը 10 րոպեում ուտում է 8 ընկույզ։ Քանի՞ րոպեում սկյուռը կուտի 40 ընկույզ։

Posted in Մաթեմատիկա

Սննդի աուդիդ

1.Խնդիր.

Կռթահամարիլի սովորողները օրվա ընթացքում սնվուն են դպրոցում.

Քանի գրամ խնձոր պետք է լինի ճաշարանուն եթե յուրաքանչուր

սովորողի 80գ  երբ ներկաե 121սովորող :

1)  121×80=9600գ

 

2. Քանի գրամ պանիր պետք է լինի եթե յուրաքանչուր սովորողի            տրվում է 15գ երբ ներկա է 121 սովորող:

1)15×121=1815գ